Klimatduellen

29.11.2016 klo 13:47
Klimatduellens tema i år är plast. Tävlingen är riktad till alla nordiska grundskolor.

Klimatduellen - Det nordiska Plastloppet är ett gratis undervisningskoncept som i år fokuserar på de problem som skapas av plast i naturen.

Samtidigt lanserar Norden i Skolan-portalen helt nya undervisningsmaterial om just utmaningarna med plast t ex i havet. Materialet utvecklas med de nordiska ländernas läroplan som utgångspunkt, och riktar sig till barn i åldern 12-14 år.

Klimatduellen startar den 11 november och fortsätter tills mars. Anmäl din klass och vinn 6500 SEK till klasskassan (5000 DKK)!

Anmälning och tilläggsinfromation: www.nordeniskolan.org


Det nordiska Plastloppet stöds av Nordiska Ministerrådet, och deltagande är gratis.