PN-lehti / PN-tidningen

29.11.2016 klo 13:48
PN-lehti ilmestyy seuraavan kerran maaliskuussa 2017. / Nästa PN-tidning utkommer i mars 2017.

Vuodesta 2017 alkaen PN-lehti ilmestyy kahdesti vuodessa. Numero 1/2017 ilmestyy 10.3. ja 2/2017 15.9.

Lehden aiempia numeroita voit selata täällä.

 

Från och med 2017 utkommer PN-tidningen två gånger om året. Nummer 1/2017 utkommer 10.3 och 2/2017 15.9.

Tidigare nummer finns här